Yabancı Bayraklı Gemi Çalıştırma İzni Hakk


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 179 - 01/04/2015

Konu : Yabancı Bayraklı Gemi Çalıştırma İzni Hakk,

İlgi :
IMEAK Deniz Ticaret Odası' ndan alınan 01/04/2015 tarih 1388 sayılı bildirisi ile;

Sayın Üyemiz;

İlgi yazı ile, Orman ve Su İşleri Bakanlığı' nın 27/03/2015 tarihli ve 190908/171 sayılı yazısına atfen "KKTC Su Temin Projesi"kapsamında yürütülmekte olan "KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı İnşaatı" işi kapsamında, Türkiye ile KKTC karasuları ve açık deniz kısmında, isale hattı güzergahı boyunca boru hattı montajı operasyonunda (Tip 3 Düşey Ankraj montajında) bilgisayar sistemi ile konumlanabilen (Dynamic Positioning) Marshall bayraklı "SEA BEAR" adlı gemi ile Norveç bayraklı "EDDA FONN" adlı gemilerin yüklenici firma tarafından, 30/03/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında kiralanarak çalıştırılmasının planlandığı belirtilerek, bahse konu gemilerin faaliyetine iznin verilmesinin talep edildiği,

Bakanlığın yazıları ekinde gönderilen, Orman ve Su İşleri Bakanlığı' nın yazısında bahsi geçen işlemleri gerçekleştirebilecek Türk Bayraklı geminin mevcut olup olmadığının 02.04.2015 tarihine kadar Bakanlıklarına bildirilmesi, istenmektedir.

İlgi yazı ve ekleri ilişikte sunulmakta olup, konuyla ilgili işlemleri gerçekleştirebilecek Türk Bayraklı gemi olup olmadığının Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü' ne iletilmek üzere, "01.04.2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar bildirilmesini arz ve rica ederiz."

Ek: İlgi Yazı ve Ekleri

Saygılarımızla,
Av. Hakan ÜNSALER

Hakanimza (150 x 68).jpg

Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter Y.

DAĞITIM;
1-Türk Armatörler Birliği Üyelerine