Çin ve Endonezya Resmi Ziyareti Kapsamında İş Forumları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 259 - 21/07/2015

Konu : Çin ve Endonezya Resmi Ziyareti Kapsamında İş Forumları,

İlgi : İMEAK Deniz Ticaret Odasının 21.07.2015 ve 560/2015 Sayılı Yazısı,

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

07.07.2015 tarih ve ÇİN/2015-1179 sayılı DEİK duyurusunda;

1. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 28 Temmuz - 1 Ağustos 2015 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti'ne yapacağı resmi ziyaretler çerçevesinde, Pekin ve Seul şehirlerinde iş forumları ve ikili iş görüşmeler düzenleneceği,

2. Anılan ziyaretin Kore Cumhuriyeti kısmının ileri bir tarihe ertelendiği ve ziyaret programına Endonezya Cumhuriyetinin eklendiği,

3. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın aynı tarihlerde Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti'ne yapacağı resmi ziyaretler çerçevesinde, Pekin ve Cakarta şehirlerinde iş forumları ve ikili görüşmeler düzenleneceği,

4. Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti ile ticaret ve yatırım ilişkisi olan firmalarımızın katılımında fayda görülen ziyaretin lojistik hizmetlerinin DEİK tarafından paket program dâhilinde katılımcılara sağlanacağı,

5. Özel uçak ile gidiş-dönüş, konaklama, ara transferler (Türkiye içi bağlantı uçuşları dahil değildir.), çalışma yemekleri, tercümanlık hizmetleri, iş forumlarına katılım kapsamında oluşturulacak paket programın avans ücretinin 6000 ABD Doları'nın 24 Temmuz 2015 Perşembe günü ilgili hesap numarasına (İş Bankası Beyoğlu Şubesi IBAN TR60 0006 4000 0021 0113 3147 12 dolar hesabı) yatırılarak online kayıt işlemleri ile birlikte tamamlanması gerektiği,

6. Ziyaret programının katılımcılara bilahare iletileceği,

7. Türk vatandaşlarının Endonezya Cumhuriyeti için vizeyi sınır kapısından alabildikleri, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ise vizeye tabi olan umumi pasaport sahibi Türk vatandaşlarının (yeşil pasaport vizeye dahil değildir) İstanbul için ekte iletişim bilgileri yer alan acenteler kanalıyla, Ankara için doğrudan Büyükelçiliğe şahsi başvuru şeklinde gerçekleştirilmekte olduğu, vize başvurularında gerekli evrak listesinin ekte verildiği, vize işlemlerinin katılımcılar tarafından bireysel olarak gerçekleştirileceği, hususları bildirilmektedir.

Bu bilgiler ışığında, kayit.deik.org.tr linkinde yer alan katılım formunun eksiksiz doldurularak en geç 24 Temmuz 2015 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar avans ödeme dekontu ile birlikte DEİK'e (İlgili Kişi: Ecem Mirzaloğlu, tel: 0212 339 50 18, E-posta: emirzaloglu@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz