Güney Kore ile Denizcilik Anlaşması Müzakereleri


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 121 - 06/06/2016

Konu : Güney Kore ile Denizcilik Anlaşması Müzakereleri

İlgi : T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2016 tarihli ve "Güney Kore ile Denizcilik Anlaşması Müzakereleri" konulu yazısı

1. İlgi yazıda; Ülkemiz ile Güney Kore Cumhuriyeti arasında 2007 yılında başlatılmış olan denizcilik anlaşması müzakerelerinde son aşamaya gelindiği, Temmuz ayında (11-14 Temmuz) Deniz Ticareti Genel Müdürü Sayın Cemalettin Şevli Başkanlığında bir heyet ile Güney Kore'ye bir ziyaret planlandığı ve söz konusu anlaşmanın parafe edilip imzaya hazır hale getirileceği bildirilmiştir.

2. Kore tarafınca Türk makamlarınca ziyarete katılması uygun görülen sektör/şirket ve kuruluşların da ziyarete katılabileceği, bu çerçevede Güney Kore ile potansiyel iş yapma imkanı olan firmalarımız ile Güney Koreli firmalar arasında bir diyalog başlatılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

3. Söz konusu ziyarete katılım sağlamak isteyen üyelerimizin isim ve iletişim bilgileri ile Güney Kore ile potansiyel işbirliği alanları ve bu zamana kadar yapılan ticari faaliyetlerine ilişkin bilgi notlarını en geç 8 Haziran 2016 tarihine kadar Türk Armatörler Birliği'nin info@armatorlerbirligi.org.tr e-posta adresine göndermelerini rica ederiz.

4. Organizasyona ilişkin detaylı bilgiler henüz mevcut olmayıp, masrafların katılımcılarca karşılanacağı belirtilmiştir.


EK: Güney Kore ile Denizcilik Anlaşması Müzakereleri-2 Sayfa PDFSaygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz


BİLGİ:
İMEAK