BIMCO' nun Yemen' de Güvenlik ile İlgili Bilgilendirmesi Hakk


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 178 - 01/04/2015

Konu : BIMCO' nun Yemen' de Güvenlik ile İlgili Bilgilendirmesi Hakk,

İlgi :
IMEAK Deniz Ticaret Odası' ndan alınan 01/04/2015 tarih 1390 - 249 sayılı bildirisi ile;

Sayın Üyemiz;

İlgi yazıda, BIMCO Üyelerinin Yemen' de devam eden terörizmin yüksek tehdit ve düzeyine ve artan bir karmaşıklık içinde süren özel saldırı metotlarına karşı tedbirli olmaları istenmektedir.

Yemen limanlarına uğrak yapacak gemilerin gerginlikteki mevcut artışı ve değişkenliği gereğince dikkate almaları önerilmekte olup, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı' nın Yemen' deki limanlar ve denizcilik tesislerinin ISPS koduna uygun olmadığını belirttiği hatırlatılmakta, Yemen limanlarına uğrak yapacak gemilerin, uygun güvenlik önlemlerini almalarının gerekli olduğu bildirilmektedir.

Ek: İlgi Yazı PDF

Saygılarımızla,
Av. Hakan ÜNSALER

Hakanimza (150 x 68).jpg

Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter Y.

DAĞITIM;
1-Türk Armatörler Birliği Üyelerine