İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 188 - 22/09/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. OMV Petrol Ofisi A.Ş. - Deniz Madeni Yağları Tedarikçi İhalesi,

2. TOBB MEYBEM - Kapsam Genişleme,

3. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

4. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1: OMV Petrol Ofisi A.Ş. - Deniz Madeni Yağları Tedarikçi İhalesi-1 Sayfa PDF

EK-2: TOBB MEYBEM - Kapsam Genişleme-6 Sayfa PDF

EK-3: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-9 Sayfa PDF

EK-4: Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-2 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz