Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 125 - 10/06/2016

Konu : Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması

Türkiye İhracatçılar Meclisi bu yıl ilk kez “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması” araştırmasını yapacaktır. Bu araştırma ile Dünya Ticaret Örgütü (DTO) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından sınıflandırılmış hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların 2015 yılında gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı dikkate alınarak firma sıralaması yapılacak ve bu sıralama kamuoyu bilgisine sunulacaktır.

TİM tarafından gönderilen yazıda hizmet ihracatı türleri ile hizmet sektörleri sunulmuş ve deniz ticareti de ulaşım başlıklı kısım altında hizmet ihracatı ve hizmet sektörü olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede üye firmalarımızın da bu sıralamada yer alabilmek için belirtilen usuller doğrultusunda katılım sağlama imkânı bulunmaktadır.

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılabilecektir.

● Tüm firmalar başvurularını http://www.tim.org.tr/tr/500.html adresinden ücretsiz gerçekleştirilebilir.

● Kayıtlı İnternet adresinden başvuru formu doldurulmalı ve kayıt formunun çıktısı alınarak firma yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.

● İmzalanan ilgili belgeler son başvuru tarihine kadar imza sirküleri ve taahhütname ile birlikte sisteme yüklenmelidir.

● Islak imzalı kayıt formu ve taahhütname ile firma imza sirküleri ise, TİM Genel Sekreterliği adresine son başvuru tarihine kadar gönderilmelidir.

Başvurular 15 Ağustos 2016 tarihinde sona erecektir.

TİM ile yapılan koordine neticesinde bu sıralamanın araştırmaya müracaat edecek firmalar arasından yapılacağı ifade edilmiştir.

Ayrıca bu vesileyle 9 Haziran 2016 tarihinde TİM Genel Sekreteri Dr.H.Bader Aslan ve TİM Genel Sekreter Yardımcısı Dr.İsmet Yalçın’a bir ziyaret gerçekleştirilmiş, ziyaret esnasında;

● Karşılıklı işbirliği esasları ve yöntemleri,

● İhraç mallarının gemiler ile taşınmasının teşvik edilmesi ve devlet nezdinde yapılacak girişimlerde bu konunun da dikkate alınması,

● Deniz ticaretinin bir hizmet ihracı olarak genel kabul görmesi için işbirliği içerisinde gerçekleştirilebilecek hususlar ele alınmıştır.

EK: IMEAK Deniz Ticaret Odası "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması" Konulu Sirküleri-4 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz


BİLGİ:
İMEAK Deniz Ticaret Odası