İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 358 - 06/11/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Uluslararası Ulaştırma İşçileri Federasyonu (ITF - International Transport Workers' Federation)'nun Kolay Bayrak İle İlgili Avustralya Senatosu Araştırması için Yaptığı Tavsiyeler,

2. ABD Jones Yasası (Kabotaj Yasası) ile İlgili Olarak Trade Winds Gazetesinde Yayınlanan Bir Makale,

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

EK-1:Uluslararası Ulaştırma İşçileri Federasyonu (ITF - International Transport Workers' Federation)'nun Kolay Bayrak İle İlgili Avustralya Senatosu Araştırması için Yaptığı Tavsiyeler, 4 Sayfa İngilizce PDF

EK-2:ABD Jones Yasası (Kabotaj Yasası) ile İlgili Olarak Trade Winds Gazetesinde Yayınlanan Bir Makale, 3 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz