İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 308 - 25/08/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1. Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 23 Ağustos 2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelik ile 24 Eylül 2004 tarihli ve 25593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

2. Yeni yönetmelik kapsamında;

a. Yönetmelik içeriği, 655 sayılı “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname” ile uyumlu hale getirilmiş,

b. 2581 Numaralı Kanundaki uygulama esasları daha anlaşılır ve açık olarak ortaya konulmuş,

c. Bir önceki yönetmeliğin aksine balıkçı fabrika gemileri uygulama kapsamı dışında tutulmuştur.

3. istifadesine sunulmak üzere hazırlanmış olan her iki yönetmeliğin mukayeseli tablosu EK’te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

EK-1:Yönetmelik Mukayesesi 9 Sayfa PDF

EK-2:25.08.2015 Tarihinden Yayınlanan Yönerge 3 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz