Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların...


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 251  - 14/07/2015

Konu : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar.

İlgi :
İMEAK Deniz Ticaret Odasının 13.07.2015 tarihli ve 546/2015 sayılı yazısı,

Sayın Başkan ve Üyelerimiz;

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşmanın onaylanması hakkındaki karar 12.07.2015 tarihli ve 29414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2. Söz konusu milletler arası anlaşma İMEAK Deniz Ticaret Odası WEB sayfasının (www.denizticaretodasi.org.tr) “Duyurular/Mevzuat” bölümünde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz