İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 235 - 28/11/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun,

2. GİSAŞ Limanı Giriş-Çıkış İşlemleri,

3. Olağanüstü Hal Kapasamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1: 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun-1 Sayfa PDF

EK-2: GİSAŞ Limanı Giriş-Çıkış İşlemleri-1 Sayfa PDF

EK-2: Yelken ve Yat Yarışları-2 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz