Yayımlanan Genelgeler


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 258 - 20/07/2015

Konu : Yayımlanan Genelgeler,

İlgi : İMEAK Deniz Ticaret Odasının 15.07.2015 ve 554/2015 Sayılı Yazısı,

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce;

- 09.07.2015 tarih ve 2015/15 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi İhlalinden Kaynaklı Vergi Alacağı" konulu Genelge ile,

- 09.07.2015 tarih ve 2015/17 sayılı "Doğrudan Satış ve Gümrük Kıymeti" konulu Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu 2015/15 sayılı Genelge ile 2015/17 sayılı Genelge'ye İMEAK Deniz Ticaret Odası' nın Web sayfası www.denizticaretodasi.org.tr "Duyurular/Mevzuat" bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz