Koster Filosu Çalışma Grubu Oluşturulması


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER DERNEĞİ

Sirküler No: 150 - 06/02/2015

Konu : KOSTER Filosu Çalışma Grubu Oluşturulması,

İlgi :
Türk Armatörler Birliği' nin 06/02/2015 Tarihli Bildirisi İle;

Değerli Armatör Arkadaşlarım,

27 Ocak 2015 Tarihinde düzenlemiş olduğumuz toplantıda; faaliyetlerimiz anlatılmış, sorunlarınız dinlenmiş ve Hükümetimizin Koster Filosunun yenilenmesi ile ilgili olarak almış olduğu “Hurda Teşviki” kararı toplantımızda etraflıca tartışılmıştır.

Hurda Teşviki uygulamasının yasal dayanağını teşkil etmek üzere hazırlanan yasa maddesi halen T.B.M.M. gündeminde olan ve görüşmeleri süren ‘Torba Yasa’ içerisindeki yerini almış bulunmaktadır.

Yasanın kabulünü müteakip gerekli idari düzenlemeler Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

Toplantımızda Türk Armatörler Birliği olarak bir heyetin teşkil edilerek ortak bir görüş oluşturulması ve yol haritasının belirlenmesi talep edilmiştir.

Toplantı sonrasında Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmelerde “Koster Filosu Çalışma Grubu” oluşturulmasına karar verilmiş ve üyemiz olsun veya olmasın tüm armatör arkadaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle;

Çalışma Grubunda yer almak isteyen Armatör Arkadaşlarımızın, 10.02.2015 akşamına kadar isimlerini Türk Armatörler Birliği’ ne kaydettirmelerini; 12.02.2015 Perşembe günü saat 14:00’ de Türk Armatörler Birliği toplantı salonunda hazır bulunmalarını rica ederiz.

Bu toplantıda sayısına birlikte karar vereceğimiz “Koster Filosu Çalışma Grubu” oluşturulacak ve acilen çalışmalar başlatılacaktır.

Birliğimize üye olmayan Armatör Arkadaşlarımızı da bir an önce üyemiz olarak aramızda görmek istediğimizi belirtir, bu vesile ile Birliğimiz üyelerinin de bilgilerini güncellemelerini ayrıca rica ederiz.

25 Şubat 2015 Tarihinde Deniz Ticaret Odası Meclis Salonunda yapılacak seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısında da sizleri aramızda görmekten mutlu olacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,
Şadan Kalkavan

Hakanimza (150 x 68).jpg

Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter