İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 379 - 18/12/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. İMEAK Deniz Ticaret Odası Üyelerine 2016 Yılı Eğitim Planı Oluşturulması,

2. Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu,

3. Amerika Deniz Ticaret Odası Kasım 2015 Raporu,

4. ICS Basın Bildirisi: Küresel Denizcilik Endüstrisi Paris Anlaşması'nı İyi Karşılıyor

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1:İMEAK Deniz Ticaret Odası Üyelerine 2016 Yılı Eğitim Planı Oluşturulması, 2 Sayfa PDF

EK-2:Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu, 2 Sayfa PDF

EK-3:Amerika Deniz Ticaret Odası Kasım 2015 Raporu, 8 Sayfa PDF

EK-4:ICS Basın Bildirisi: Küresel Denizcilik Endüstrisi Paris Anlaşması'nı İyi Karşılıyor, 7 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz