ITF Yükümlülüklerinin Gemilerde Aranmasına İlişkin Karşılaşılan Sorun


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 374 - 10/12/2015

Konu : ITF Yükümlülüklerinin Gemilerde Aranmasına İlişkin Karşılaşılan Sorun

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

Türk Bayraklı bir gemimiz tarafından Gdansk/Polonya'daki bir kiracı ile yük bağlama aşamasında kiracı brokeri tarafından gemi personelinin ITF sözleşmeleriyle bağlı olup olmadığı sorulmuş ve bu konudaki oluşan durumun çözümlenmesi aşamasındaki işlemler faaliyet sürecini uzatmıştır.

Kiracı tarafından gemi personelinin ITF ile veya ITF'e bağlı sendikalardan herhangi biri tarafından toplu sözleşmeli olması gerektiği bildirilmiş, gerekçe olarak da "daha önce Bremen'de bir geminin ITF kurallarına uyumlu personel iş sözleşmesi olmadığından Limana girişinin reddedildiği" gösterilmiştir.

Kiracı tarafından aşağıda belirtilen ITF temsilcisi sendika ve derneklerden birinin de taraf olduğu toplu sözleşmenin personel ile yapılmış olmasının arandığı ifade edilmiştir. Bu dernek ve sendikalar;

- Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası

- Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği

- Liman-İş Sendikası

- Türkiye Denizciler Sendikasıdır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dolayısıyla uluslararası faaliyet icra eden diğer gemilerimiz tarafından da bu tip bir sıkıntı ile karşı karşıya kalınabileceği göz ardı edilmemelidir.

ITF toplu sözleşmelerinin kimler için uygulanması gerektiği, hangi tip ITF sözleşmeleri olduğu ve sorumluluklarının neler olduğuna yönelik bilgiler kısa ve özet şekilde ITF web sayfası http://www.itfseafarers.org/look_up_ship2.cfm adresinde bulunmaktadır.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz