Hükümet Eylem Planı Çalışmalarına Katılım


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 58 - 02/03/2016

Konu : Hükümet Eylem Planı Çalışmalarına Katılım

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. 64. Hükümet 2016 yılı Eylem Planı, "İcraatlar ve Reformlar" başlığı altında 10 Aralık 2015 tarihinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

2. Türk Armatörler Birliği denizcilik sektörüne ve paydaşlarına hizmet etmek üzere bu eylem planı içerisinde sivil toplum kuruluşlarının da katılabileceği veya görüş bildirebileceği çalışmalar içerisinde yer almak istemektedir.

3. Bu çerçevede Türk Armatörler Birliğince, armatörlerimizin genel olarak karşılaştıkları sorunlar ve ilgi alanları ile ilişkili olabileceği değerlendirilen eylem planının,

19. maddesindeki Öncelikli Dönüşüm Programlarını etkin bir şekilde hayata geçirmek üzere tasarlanmış bulunan koordinasyon ve yönlendirme kurullardan biri olan Lojistik Koordinasyon Kurulu, 

24. maddesindeki Adalet Bakanlığı'nın sorumlu olduğu Bilirkişilik müessesesinin yeniden ele alınması ve müstakil bir kanun hazırlanması,

26. maddesindeki iş yargılama sisteminin reforma tabi tutulması kapsamında iş mahkemelerinin yapısı ve işleyişinin gözden geçirilmesi,

53. maddesindeki SGK’da prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret düzeylerinin belirlenmesi,

57. maddesindeki Vergi Usul Kanunu'nun güncellenmesi,

105. maddesindeki Sivil Toplum Kanunu,

142. maddesindeki kamu ve özel kesim işbirliğine yönelik temel kanun hazırlanması,

146. maddesindeki sektörlere yönelik ihtisas mahkemelerinin kurulması,

158. maddesindeki 25 öncelikli Dönüşüm programı içerisinde yer alan 18 numaralı "Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı",

159. maddesindeki ürün bazlı yerli tedarik modelleri,

konulu çalışmalarına ve gerekli görüldüğü hallerde eylem planı çerçevesindeki diğer konularda da katkı sağlayabilecektir.Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
UDHB Deniz Ticareti Genel Müdür V.

BİLGİ:
 Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan V.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz
İMEAK Deniz Ticaret Odası