İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 165 - 09/08/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. DTO Temmuz 2016 AB Bülteni,

2. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

3. Resmi Gazete'de Yayımlanan, Hek Araçlar ile Hurda Malzemelerin Mübadele Usulü İle İhale Edilmesi

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1: DTO Temmuz 2016 AB Bülteni-10 Sayfa PDF

EK-2: Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-2 Sayfa PDF

EK-3: Resmi Gazete'de Yayımlanan, Hek Araçlar ile Hurda Malzemelerin Mübadele Usulü İle İhale Edilmesi-1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz