İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 75 - 21/03/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: 2016/6)

2. Gemilere Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilatı

3. Ordu Limanının Yolcu Giriş-Çıkış Kapısı Olarak Tespitine İlişkin 1.4.1998 Tarihli ve 98/10918 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: 2016/6)-1 Sayfa PDF

EK-2: Gemilere Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilatı-3 Sayfa PDF

EK-3: Ordu Limanının Yolcu Giriş-Çıkış Kapısı Olarak Tespitine İlişkin 1.4.1998 Tarihli ve 98/10918 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması-1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz