İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 362 - 12/11/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Türk Şirketleri İçin Çin' deki İş Fırsatları 18 Kasım 2015,

2. Gümrük Genel Tebliği' nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No 77) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No 132),

3. 12. ICERS (International Conferance on Engine Room Simulators) Kongresi Basın Duyuru Metni ve Kongre Programı

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1:Türk Şirketleri İçin Çin' deki İş Fırsatları 18 Kasım 2015, 3 Sayfa PDF

EK-2:Gümrük Genel Tebliği' nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No 77) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No 132), 1 Sayfa PDF

12. ICERS (International Conferance on Engine Room Simulators) Kongresi Basın Duyuru Metni ve Kongre Programı, 3 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz