Şadan Kalkavan Hatıra Ormanı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 209 - 21/05/2015

Konu : Şadan Kalkavan Hatıra Ormanı,

İlgi :
İMEAK Deniz Ticaret Odası' ndan alınan 21.05.2015 tarih ve 379 - 2113 sayılı bildirisi ile,

Sayın Üyelerimiz;

İMEAK Deniz Ticaret Odası, merhum ŞADAN KALKAVAN' ı anma ve mevcut Hatıra Ormanının adının İMEAK Deniz Ticaret Odası Şadan Kalkavan Hatıra Ormanı olarak değiştirilmesi maksadıyla, 06 Haziran 2015 tarihinde hatıra ormanı sahasında bir etkinlik düzenlemiştir.

Ek'te yer alan Katılım Formunu, 28 Mayıs 2015 tarihine kadar doldurup aşağıdaki iletişim adreslerine e-posta ile bildirmeleri bilgi ve gereği için arz ve rica ederiz.

Ek: 3 Sayfa PDF

hayriye.demiroglu@denizticaretodasi.org.tr (0212 252 01 30 / 271)
gizem.mataraci@denizticaretodasi.org.tr (0212 252 01 30 / 318)

Saygılarımızla,
Av. Hakan ÜNSALER

Hakanimza (150 x 68).jpg

Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter Y.