T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 03.08.2016 tarihli ve 54182545-155.08/E.55138 sayılı yazısı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 167 - 11/08/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

1. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünce gönderilen ilgi yazıda;

a. Türk Bayraklı ya da işleteni Türk olan yabancı bayraklı gemilerde çalışan gemi adamlarının, yurtdışında çeşitli nedenlerle (haciz, tutulma, işletmenin maaşları ödememesi, işletmenin iflası v.b.) çalıştıkları gemilerde mağdur duruma düşmeleri sebebiyle yurda dönme taleplerinin gemi işletmelerince karşılanamaması durumunda mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde talepte bulundukları,

b. Bazı hallerde bir takım yardım kuruluşlarının gemi adamlarının mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda destekte bulundukları ve bunu da uluslararası yayın kuruluşları ile paylaştıkları,

c. Bu konudaki sorunların çözüme kavuşturulması için muhtelif kurum temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenleneceği bildirilmiştir.

2. Türk Armatörler Birliği de bir temsilci ile bu toplantıya iştirak edecektir.

3. Bu çerçevede temsilcimiz aracılığyla toplantıda gündeme getirilmesini istediğiniz sorunun çözümüne yönelik önerilerinizi 16 Temmuz 2016 Salı gününe kadar telefon veya e-posta aracılığıyla iletmenizi rica ederiz.

İletişim                                                      Görüşülebilecek Yetkililer
Tel +90 212 252 62 63                              Hüseyin ÇINAR (Genel Sekreter)

e-mail: hcinar@armatorlerbirligi.org.trEK: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 03.08.2016 tarihli ve 54182545-155.08/E.55138 sayılı yazısı-2 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz