İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları - 2


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 327 - 16/09/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

"DTO Ağustos Ayı AB Bülteni" konulu sirkülerleri EK'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

EK-1:DTO Ağustos Ayı AB Bülteni 4 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz