ABS BWMS Çalıştayı Raporu


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 194 - 18/08/2017

Konu : ABS BWMS Çalıştayı Raporu

1. ABS tarafından 26 Nisan 2017'de Houstan'da 2. Ballast Water Management çalıştayı yapılmış ve bu çalıştayda kullanıcılar tarafından sorulan soruların cevaplarını içerecek şekilde bir döküman hazırlanmıştır.

2. Bu dökümanda:

- Montajda dikkat edilmesi gereken hususlar;
- Montajdan sistemin kullanıma başlanmasına kadar geçen süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar,
- Eğitim
- İşletme hususları
- Bakım ve Onarıma ilişkin konular
- Sistemde problemle karşılanıldığında uygulanacak tedbirler konularından bahsedilmiştir.

3. Yine bu dökümanın Ek'lerinde dünyada kullanılan tüm BWMS teknoloji tiplerine göre çok önemli veri ve pratik bilgiler sunulmuştur.

4. Bu döküman üye firmalarımızın faydasına sunulmak üzere Ek'te gönderilmiştir.EK: ABS BWMS Çalıştayı Raporu-57 Sayfa (İngilizce PDF)

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter