İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 347 - 14/10/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. İMEAK Deniz Ticaret Odası Eylül Ayı AB Bülteni,

2. Yüksek Riskli Bölge (RHA) Revizyonu,

3. Entegre Denizcilik Politikası (IMP) Çalışması Çağrısı,

3. Entegre Denizcilik Politikası (IMP) Çalışması Çağrısı Gelen Evrak Kayıt Fişi,

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

EK-1:İMEAK Deniz Ticaret Odası Eylül Ayı AB Bülteni 5 Sayfa

EK-2:Yüksek Riskli Bölge (RHA) Revizyonu, 6 Sayfa PDF

EK-3:Entegre Denizcilik Politikası (IMP) Çalışması Çağrısı 2 Sayfa PDF

EK-4:Entegre Denizcilik Politikası (IMP) Çalışması Çağrısı Gelen Evrak Kayıt Fişi 33 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz