Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 355 - 04/11/2015

Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Sayın Başkan, Yönetim Kurulu ve Üyelerimiz,

1. Türk Armatörler Derneğinin olağanüstü genel kurulu 4 Kasım 2015 Çarşamba günü saat 14.00' da Meclisi Mebusan Caddesi, Dursun Han, Kat-7, No:23, Salıpazarı/Beyoğlu, İSTANBUL adresindeki merkezimizde aşağıdaki gündeme göre toplanması planlanmış, ancak bu tarihte çoğunluk sağlanamamıştır.

2. Bu nedenle ikinci toplantı 11 Kasım 2015 Çarşamba günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimizin toplantıyı onurlandırmalarını rica ederiz.

GÜNDEM

1) Açılış

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3) Başkanlık divanı teşekkülü ve divana genel kurul evraklarını imzalama yetkisi verilmesi

4) Dernek ismimize "birlik" kelimesinin yeniden ilave edilmesi ve bu kapsamda iç tüzüğümüzün başlık, 1, 3, 5.3 ve 40.1 maddelerinde değişiklik yapılması konusunun karara bağlanması

5) Dilek ve temenniler

6) Kapanış

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz