İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 109 - 24/05/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Avrupa İle İlgili Olarak Zika Virüsü Alarmı,

2. INNOSUP-02-2016 Ufuk 2020 KOBİ Yenilik Ortağı Teklif,

3. Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi ve Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler,

4. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.


Bilgilerinize arz ederim.EK-1: Avrupa İle İlgili Olarak Zika Virüsü Alarmı-4 Sayfa PDF

EK-2: INNOSUP-02-2016 Ufuk 2020 KOBİ Yenilik Ortağı Teklif-1 Sayfa PDF

EK-3: Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi ve Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler-3 Sayfa PDF

EK-4: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği-2 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz