1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Hakk


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 229 - 23/06/2015

Konu : 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Hakk,

Sayın Üyemiz;

İlgi yazı ile, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlama Etkinlikleri münasebetiyle 29 Haziran - 05 Temmuz 2015 tarihleri arasında Donatanı / İşletmecisi olduğunuz tüm gemilerin flama / bayraklarla donatılması, gece mevcut imkanlarla dış aydınlatma / ışıklandırma yapılması personelinizin resmi kıyafet ile görev yapmalarının sağlanması ve 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat: 10:30' da bir dakika süre ile gemi düdüklerinin çalınması istenmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,
Yeşim Işık GÜNAL
Türk Armatörler Birliği
Özel Kalem Müdürü