Time Charter Barge İhalesi


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 169 - 12/08/2016

Konu : Time Charter Barge İhalesi

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının Time Charter Barge İhalesi konulu sirküleri EK'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK: Time Charter Barge İhalesi-1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz