İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları - 3


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 330 - 17/09/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının Uluslararası Karadeniz Ulaştırma Forumu konulu sirküleri EK'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

EK-1:Karadeniz Ulaştırma Forumu 1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz