İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 59 - 04/03/2016

Konu :  İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Bilimsel Çalışma (İstanbul Boğazı'nda Çalışma İzni),

2. Çin Emisyon Kontrol Alanları'nda Emisyon Kontrolü Önlemleri Doğrulaması,

3. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederimEK-1: Bilimsel Çalışma (İstanbul Boğazı'nda Çalışma İzni),-4 Sayfa PDF

EK-2: Çin Emisyon Kontrol Alanları'nda Emisyon Kontrolü Önlemleri Doğrulaması-3 Sayfa PDF

EK-3: Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)-1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz