Kapalı Alanlara Giriş Kontrol Listesi ve Buna Yönelik Denetleme


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 277 - 30/07/2015

Konu : Kapalı Alanlara Giriş Kontrol Listesi ve Buna Yönelik Denetleme

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odasının 29.07.2015 Tarihli ve 583/2015 Sayılı Yazısı

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1.Paris MOU gereğince gemilere yapılan dört denetleme tipinden biri olan ve belli bir alana odaklanan CIP (Concentrated Inspection Period) kısaltmalı denetleme her yıl liman devletlerince 3 aylık bir süreç içinde yapılmakta ve özelikle de bir alana yoğunlaşmaktadır.

2.Bu seneki odak alanı gemilerde ambar vb. kapalı yerlere girişte personelin yapması gerekenleri bilip bilmediğinin denetlenmesi üzerinedir. Uygulama tarihi ise 1 EYLÜL – 30 KASIM 2015 tarihleri arasındadır.

3.Bu kapsamda gemi personelinin kapalı alanlara girişe yönelik bilmesi gereken hususları gösteren kontrol listesi söz konusu denetlemelerde kulanılmak üzere EK-1’de sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

EKLER:
EK-1: Gemi Personelinin Kapalı Alanlara Girişine Yönelik Bilmesi Gereken Hususlar

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz