Umman ile Denizyolu Taşımacılığı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 276 - 30/07/2015

Konu : Umman ile Denizyolu Taşımacılığı

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odasının 29.07.2015 Tarihli ve 581/2015 Sayılı Yazısı

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün 14.07.2015 tarih ve 88890 sayılı yazısı ile Muskat Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen;

1.Umman'da bulunan önemli şirketlerin sahiplerinin veya üst düzey yöneticilerinin katılımıyla her yıl gerçekleştirilen "Ekonomik ve Ticaret Heyet Programı"nın, bu yıl Ekim ayının başında İstanbul'da düzenlenmesinin planlandığı,

2.Umman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın İstanbul'daki etkinlik kapsamaında, Umman Sultanlığı ile Türkiye arasında doğrudan veya aktarmalı bir denizyolu taşımacılığı hattının kurulmasına yönelik bir anlaşma imzalanması konusunda istekli olduğu belirtilmekte olup, bu hattın kurulması ve işletilmesi ile ilgilenebilecek firmaların işletim bilgilerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

3.Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere "Umman ile Türkiye arasında doğrudan veya aktarmalı bir denizyolu taşımacılığı hattının kurulması"na yönelik görüş ve değerlendirmelerinizi varsa en geç 07.08.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odasına göndermenizi arz ve rica ederiz.

EKLER:
EK-1: İMEAK Deniz Ticaret Odasının 29.07.2015 Tarihli ve 581/2015 Sayılı Yazısı

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz