Piri Reis Üniversitesi'nin Notik Neşriyat Talebi


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 87 - 07/04/2016

Konu : Piri Reis Üniversitesi'nin Notik Neşriyat Talebi

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

Türk Armatörler Birliği Başkanlığı'na göndermiş olduğu Piri Reis Üniversitesi'nin Notik Neşriyat Talebi konulu sirküleri EK'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Türk Armatörler Birliği Başkanlığı'na göndermiş olduğu;

EK: Piri Reis Üniversitesi'nin Notik Neşriyat Talebi-2 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz