İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 105 - 16/05/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Riyad MoU'nca Uygulanmış Olan "Seyir Güvenliği Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası" Sonuçları,

2. ICS, York Anvers Kurallarının Dengeli Şekilde Güncelleştirilmesi İçin Baskı Yapıyor, CMI Konferansı 3-6 Mayıs 2016, New York

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.


Bilgilerinize arz ederim.EK-1: Riyad MoU'nca Uygulanmış Olan "Seyir Güvenliği Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası" Sonuçları-13 Sayfa PDF

EK-2: Wellness At Sea Uygulaması-7 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz