Yavuz Sultan Selim Köprüsü Boğaz Trafiğinin Geçici Olarak Askıya Alınması


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 278 - 30/07/2015

Konu : Yavuz Sultan Selim Köprüsü Boğaz Trafiğinin Geçici Olarak Askıya Alınması

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odasının 30.07.2015 ve 585/2015 Sayılı Yazısı

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 30.07.2015 Tarih ve 8199 Sayılı Yazısı ile;

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapım faaliyetleri kapsamında yirmiüçüncü tabliyenin deniz yoluyla şantiye alanına nakli ve montaj çalışmasının 01.08.2015 tarihinde 05:00 - 13:00 saatleri arasında yapılacağı ve belirtilen tarih ve saatlerde askeri gemilerin kontrollü olarak geçmesi kaydıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak Uluslararası deniz trafiğine kapatılacağı,

-Çelik Tabliyenin naklini yapacak olan "NETA" isimli geminin İstanbul Boğazı Güney-Kuzey geçişi yapacağı ve yerel trafikte seyir yapan tüm gemi/deniz araçlarının NETA isimli gemiye çapariz vermeyecek şekilde seyir yapmaları ve seyir süresince ilgili istasyonların yapacağı ikaz/uyarılara rivayet etmeleri gerektiği,

bildirilmekte olup, bölgede seyir, can ve çevre güvenliği açısından tüm tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

EKLER:
EK-1: IMEAK Deniz Ticaret Odasının İlgi Yazısı

EK-2: UDHB İstanbul Liman Başkanlığının Yazısı (2 Sayfa)

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz