İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 180 - 06/09/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:8)' nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,

2. Deniz Ölçüm Çalışmaları

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1: Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:8)' nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-2 Sayfa PDF

EK-2: Deniz Ölçüm Çalışmaları-2 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz