İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 371 - 02/12/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. IMO Balast Suyu Sözleşmesi'nin Yürürlüğe Girmesinin ABD'deki Büyük Sıkıntıları Çözemeyeceğini İfade Eden ICS Bildirisi,

2. BM İklim Konferansı ile bağlantılı olarak yayımlanan ICS Basın Bildirisi,

3. Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmeliğin (71/349/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik,

4. Türk Standartları'nın 2015 Yılı Sistematik Gözden Geçirilmesi,

5. 7 Aralık 2015 tarihli İstanbul'da Yapılacak Belçika-Flanders Bölgesi İşbirliği ve Yatırım Semineri

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1:IMO Balast Suyu Sözleşmesi'nin Yürürlüğe Girmesinin ABD'deki Büyük Sıkıntıları Çözemeyeceğini İfade Eden ICS Bildirisi, 6 Sayfa PDF

EK-2:BM İklim Konferansı ile bağlantılı olarak yayımlanan ICS Basın Bildirisi, 8 Sayfa PDF

EK-3:Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmeliğin (71/349/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, 1 Sayfa PDF

EK-4:Türk Standartları'nın 2015 Yılı Sistematik Gözden Geçirilmesi, 1 Sayfa PDF

EK-5:7 Aralık 2015 tarihli İstanbul'da Yapılacak Belçika-Flanders Bölgesi İşbirliği ve Yatırım Semineri, 3 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz