İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 45 - 11/02/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. DTO Ocak Ayı AB Bülteni,

2. Tek Pencere Sistemi - SPK Genelge(2016/1),

3. Tahran 1. Uluslararası Petrol, Demiryolları ve Limanlar Konferansı 15-16 Mayıs 2016

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederimEK-1: DTO Ocak Ayı AB Bülteni-5 Sayfa PDF

EK-2: Tek Pencere Sistemi - SPK Genelge(2016/1), -2 Sayfa PDF

EK-3: Tahran 1. Uluslararası Petrol, Demiryolları ve Limanlar Konferansı 15-16 Mayıs 2016-3 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz