İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 55 - 01/03/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü Çalışmaları

2. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/5),

3. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

4. IMO Kirlilik Önleme ve Müdahale Alt Komtesi'nin (PPR 3) Toplantı Sonuç Raporu

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederimEK-1: İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü Çalışmaları-2 Sayfa PDF

EK-2: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/5)-3 Sayfa PDF

EK-3: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-12 Sayfa PDF

EK-4: IMO Kirlilik Önleme ve Müdahale Alt Komtesi'nin (PPR 3) Toplantı Sonuç Raporu-5 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz