Zorunlu Karşılıklar Tebliği (Sayı 2013/15)' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2015/3)


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 219 - 01/06/2015

Konu : Zorunlu Karşılıklar Tebliği (Sayı 2013/15)' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2015/3) Hakk,

İlgi :
İMEAK Deniz Ticaret Odası' ndan alınan 01.06.2015 tarih ve 426 - 2365 sayılı bildirisi ile,

Sayın Üyemiz;

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair T.C. Merkez Bankası Tebliği, Resmi Gazete'nin 30 Mayıs 2015 tarih ve 29371 no.lu sayısında yer almakta olup, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EK: 1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Av. Hakan ÜNSALER

Hakanimza (150 x 68).jpg

Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter Y.