İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 298 - 17/08/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

a. Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

b. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

konulu sirkülerleri EK’lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

EK-1:Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2 Sayfa PDF

EK-2:İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 2 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz