STCW 2010 Manila Değişiklikleri Konferansı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 207 - 25/10/2016

Konu : STCW 2010 Manila Değişiklikleri Konferansı

1. Bilindiği gibi STCW 2010 Manila Değişiklikleri 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm veçheleri ile yürürlüğe girmektedir. Bir diğer ifade ile bu tarihten itibaren STCW Manila Değişiklikleri dışında sertifikalandırma, belgelendirme, yeterlilik, hizmet, vb. işlem yapılamayacaktır.

2. Sürenin dolmasına az bir zaman kalması nedeniyle STCW 2010 Manila Değişikliklerine ilişkin Sayın Kpt.Vurgun KARAYEL tarafından 01 Kasım 2016 Salı günü saat 14.00’da Türk Armatörler Birliği Merkez adresinde bir konferans verilecektir.

3. Konferansta aşağıda belirtilen ana başlıklar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

a. STCW Manila Değişiklikleri yürürlüğe girişi

b. Sertifikalandırmaya yönelik değişiklikler

c. Yeterliliklerin yenilenmesine ilişkin değişiklikler

ç. Tanker sertifikasyonları

d. Yeni ihdas edilen Elektro-Teknik Zabit ve Tayfa yeterliliği ile Usta Makine Tayfası yeterliliklerine ilişkin esaslar

e. Yabancı bayrak devletlerinin sertifikalandırma ve belgelendirmeye yönelik istekleri

4. Söz konusu konferansa katılım ücretsiz olup tüm armatörlük firmalarının personel müdürleri ve ilgili diğer çalışanları ile katılmayı arzu eden armatörlerimiz davetlidir.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter