Rusya'daki Koruyucu Acente Hizmetleri


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 376 - 11/12/2015

Konu : Rusya'daki Koruyucu Acente Hizmetleri

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

Bir Üyemiz tarafından St.Petersburg/Rusya Limanında özellikle bir takım liman kontrolleri ve gümrük ile ilgili hususlarda karşılaşabilecek sorunlara yardımcı olması maksadıyla, kiracı üzerinden bir devlet firması olan koruyucu acente tayin edildiği ve bu acentenin çok faydasının görüldüğü belirtilmiştir.

Aynı bildirimin acentenin gelen ekiplerle ilişkileri kolaylaştırdığı, bir çok işlemin koruyucu acente vasıtasıyla çok daha çabuk halledildiği ve geminin üç gün içerisinde limandan ayrıldığı, kalkıştaki işlemlerin varışa göre çok daha kısa sürede tamamlandığı ifade edilmiştir.

Faydalanılması amacıyla bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz