Balast Suyu Yönetimi Arıtma Sistemleri ile ilgili USCG Tip Onayını Takip Edenler için


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 262 - 22/07/2015

Konu : Balast Suyu Yönetimi Arıtma Sistemleri ile ilgili USCG Tip Onayını Takip Edenler için Niyet Mektubu Sunan Üreticiler Listesi,

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odasının 21.07.2015 ve 564/2015 Sayılı Yazısı ,

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İlgi yazıda ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı (United States Coast Guard-USCG) tarafından yakın zamanda yayımlanan, balast suyu yönetimi arıtma sistemleri ile ilgili USCG tip onayını takip edenler için Niyet Mektubu (Letter of Intent - LOI) sunan üreticilerin listesi yer almaktadır.

Bahse konu Niyet Mektubu ile üreticilerin amacının, test yapmak ve tip onayı uygulamasını USCG'a sunmak olduğu belirtilmektedir. USCG, bugüne kadar 24 niyet mektubu almıştır. Bu üreticilerin listesine https://homeport.uscg.mil linkinden ulaşılabilmekte olup, 16 Temmuz 2015 tarihi itibariyle güncel liste ilgi yazı Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

EK-1: 4 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz