İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 170 - 16/08/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. İhaleye Davet,

2. Ar-Ge ve Yasarım Merkezleri, Ar-Ge Personeli ve Tasarım Faaliyet Alanlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları,

3. Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmnesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği İle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği,

4. 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1: İhaleye Davet-1 Sayfa PDF

EK-2: Ar-Ge ve Yasarım Merkezleri, Ar-Ge Personeli ve Tasarım Faaliyet Alanlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları-1 Sayfa PDF

EK-3: Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmnesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği İle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği-1 Sayfa PDF

EK-4: 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu-1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz