Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 274 - 28/07/2015

Konu : Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odasının 28.07.2015 Tarihli ve 576/2015 Sayılı Yazısı

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1.Kamu İhale Kurumu tarafından, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.07.2015 tarih ve 29428 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

2.Bahse konu yönetmelik ve Tebliğ yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup IMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayımlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz

EKLER:
EK-1: IMEAK Deniz Ticaret Odasının İlgi Yazısı

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz