Sosyal Güvenlik Kurumunun Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 268 - 23/07/2015

Konu : Sosyal Güvenlik Kurumunun Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde İlişkin Değişiklikler,

İlgi :
İMEAK Deniz Ticaret Odasının 23.07.2015 ve 569/2015 Sayılı Yazısı,

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından "Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ ekinde yer alan "Çeşitli İş Kollarına Ait İşçilik Oranları Listesi"nin (EK-1) ekteki şekilde değiştirildiği ve Söz konusu Tebliğ, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olduğu belirtilmektedir.

Bahse konu Tebliğ Eki'ndeki iş kolları arasında;

- (295-315 No'lu Maddeler)Deniz – Dere- Liman –İskele- Mendirek

- 508 Gemi Onarımı (kaynak ve elektrik işleri, boyama, raspalama ve çapaklama işleri)

- 509 Gemilerin Temizliği işi (işçi ile)

- 510 Gemilerin Temizliği işi (makineli)

- 539 Konteynır onarım ve tadilat işi

- 583 Yangın Söndürme Sistemi (tesisat, elektrik komple)

- 584 Yangın Söndürme tüpü bakım, onarım ve dolum

yer almakta olup söz konusu liste İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz