İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 85 - 05/04/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

2. 2016 Yılı Yatırım Programı,

3. Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-2 Sayfa PDF

EK-2: 2016 Yılı Yatırım Programı-2 Sayfa PDF

EK-3: Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz