İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 176 - 23/08/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,

2. TOBB-FGCCC; Türkiye-KİK 2. Forumu

3. Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği,

4. Belgesiz İhracat Kredileri İle Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1: Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-2 Sayfa PDF

EK-2: TOBB-FGCCC; Türkiye-KİK 2. Forumu-4 Sayfa PDF

EK-3: Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği-11 Sayfa PDF

EK-4: Belgesiz İhracat Kredileri İle Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar-3 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz