İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 94 - 25/04/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

"ICS, IMO MEPC Toplantısı'nda Armatörlerin Görüşlerini Temsil Etmiştir." başlıklı sirküler ile "İran Sektörel Ticaret Heyeti Programı," ve "Denizcilik Şirketleri Tarafından Haberleşme Teknolojilerinin ve Sosyal Medyanın Kullanılması" konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1: ICS, IMO MEPC Toplantısı'nda Armatörlerin Görüşlerini Temsil Etmiştir-7 Sayfa PDF

EK-2: İran Sektörel Ticaret Heyeti Programı-8 Sayfa PDF

EK-3: : Denizcilik Şirketleri Tarafından Haberleşme Teknolojilerinin ve Sosyal Medyanın Kullanılması-2 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz