İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 377 - 14/12/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. ICS Köprü üstü Prosedürleri İçin Üye İndirim Formu ve Eki,

2. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:138)

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1:ICS Köprü Üstü Prosedürleri İçin Üye İndirim Formu ve Eki, 4 Sayfa PDF

EK-2:Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:138), 8 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz